Επικοινωνία

3Κ Επενδυτική Εταιρεία Α.Ε.

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29 106 75 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 7212692


E-mail: info@3kinvestments.gr