Ποιοι Είμαστε

Σχετικά με εμάς

Η 3Κ Investments Company είναι επενδυτική εταιρεία η οποία επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες συμμετοχές, πλειοψηφικές ή μειοψηφικές, σε εταιρείες που έχουν πολύ καλές προοπτικές και παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στο μετοχικό μας κεφάλαιο συμμετέχουν έμπειροι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες και managers.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Τάκης Α. Κανελλόπουλος - Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Κουφόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Π. Καμπάνης - Μη εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γ. Μητρέλης - Μη εκτελεστικό Μέλος