ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24/11/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας 3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ