Αρχική

Στόχος μας είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις,
με τη διατήρηση πλειοψηφικής ή μειοψηφικής θέσης στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών

Περισσότερα